C++

Labøvinger :

Lab 7 - Orgel
Lab 8 - Tippekupong
Lab 9 - Varebeholdning

Øvinger :

Øving 1 - Gjett tall og pi-kalkulering.
Øving 2 - Andregradsprogram, bruk av funksjoner.
Øving 3 - Del 1: middelverdi og minimumsverdi av arrays.
Øving 3 - Del 2: Lagre variabler i array (terningregistrering).
Øving 4 - Del 1: Lese inn data fra fil i struct.
Øving 4 - Del 2: Dele opp heltall og deltall med pekere og alias

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: